Kính gửi quý khách hàng đang có nhu cầu booking bài pr dịch vụ, sản phẩm trên các trang báo mạng. Dưới đây là quy trình booking báo của Advertising Group.

Bước 1: Xác định báo đăng và dạng bài đăng

Trước khi booking bài viết trên một trang báo nào, bạn cần phải xác định được báo mình muốn đăng là báo gì và ngân sách của bạn bao nhiêu. Các bao lớn có chi phí đăng bài cao hơn các báo tỉnh hay báo nhỏ.

Sau đó, xác định dang bài đăng. Bài đăng Pr công ty, sản phẩm, dịch vụ hay bài đăng các chủ đề khác. Quý khách hàng gửi bài đăng (có bao gồm hình ảnh và link về website) cho chúng tôi, để chúng tôi gửi báo duyệt bài trước khi đăng.

Bước 2: Ký kết hợp đồng và thanh toán.

Quý khách hàng gửi thông tin công ty theo mẫu để Advertising Group lên hợp đồng booking báo cho quý khách hàng. Sau khi nhận được hợp đồng, quý khách vui lòng thanh toán 100% chi phí booking báo.

Sau khi báo duyệt bài đăng (trong vòng 2h – 24h), chúng tôi sẽ gửi lại bài đăng (nếu có chỉnh sửa) cho khách hàng để khách hàng kiểm tra lần cuối trước khi đăng bài.

Chúng tôi sẽ gửi thông tin thời gian bài báo sẽ được lên cho quý khách hàng. Sau khi lên bài, Advertising Group sẽ gửi quý khách hàng link bài báo.

Bước 3: Hoàn thiện hợp đồng

Sau khi gửi lại link bài đăng trên báo cho khách hàng. Hợp đồng sẽ tự động chấm dứt.

Lưu ý: Thời gian booking bài trong vòng 12h – 24h quý khách nhận sẽ được link báo. Trong ngày lễ, ngày nghỉ, thời gian lên bài sẽ chậm hơn từ 24h – 36h.