STT TÊN LĨNH VỰC GÍA TIỀN
1Khởi My Ca sĩ 50 triệu
2Chi Pu Ca sĩ 50 triệu
3Đông Nhi Ca sĩ 85 triệu
4Trấn Thành Danh hài 55 triệu
5Noo Phước Thịnh Ca sĩ53 triệu
6Min Ca sĩ30 triệu
7Thu Trang Ca sĩ 20 triệu
8Sơn Tùng MTP Ca sĩ50 triệu
9Quân AP Ca sĩ 20 triệu
10Hậu Hoàng Ca Sĩ 8 triệu
11Cloe Nguyen Beauty Blogger 5 triệu
12Call Me Duy Beauty Blogger 5 triệu
131m88Beauty Blogger 5 triệu
14Sunhyun Beauty Blogger 8 triệu
15An Phương Beauty Blogger 10 triệu
16Trinh Phạm Beauty Blogger 12 triệu
17Linh Ngọc Đàm Beauty Blogger 20 triệu
18Đào Bá Lộc Beauty Blogger 10 triệu
19Quách ÁnhBeauty Blogger 11 triệu
20Hana Giang Anh Beauty Blogger 10 triệu
21Con Ma FA Giải trí 5 triệu
22Nguyễn Hường Giải trí 8 triệu
23Bo Bắp Giải trí 5 triệu
24Linh Babie Giải trí 10 triệu
25Ba và Bối Giải trí 5 triệu
26Trần Dự Giải trí 6 triệu
27Trâm Đô Giải trí 5 triệu
28Trà Đặng Giải trí 5 triệu
29Kiên Review Review 5 triệu
30Dam Duc Review Review 5 triệu
31Vinh Xô Review 5 triệu