STT TÊN KOLSLĨNH VỰCChi phí
1Changmakeup Làm đẹp 10 triệu
2Quách Ánh Làm đẹp 12 triệu
3Kiều Trinh Làm đẹp 10 triệu
4Vũ Trung Ninh Ẩm thực 9triệu
5Tôm La Cà Ẩm thực 8 triệu
6Hậu Hoàng Âm nhạc 18 triệu
7Dino Ẩm thực 15 triệu
8Bông Tím Ẩm thực 15 triệu
9Heo Mi Nhon Mẹ và bé 15 triệu
10Trang Lou Mẹ và bé 18 triệu
11Nam Thương Mẹ và bé 13 triệu
12Giang Ơi Phong cách sống 30 triệu
13Phở Đặc Biệt Phong cách sống 53 triệu
14Huy Cung Phong cách sống 15 triệu
15Long Chun Phong cách sống 15 triệu
16Tun Phạm Phong cách sống 12 triệu
17Linh Miu Âm nhạc 9 triệu
18Trang Thiên Âm nhạc 8 triệu